Een groepstraining voor bestaande teams, maar ook voor een nieuwe groep die samengesteld wordt uit medewerkers van verschillende afdelingen.

Iedereen is anders, allemaal hebben we een andere kijk op de wereld, met onze eigen normen over gelijk en ongelijk. Iedereen praat en mailt ook anders.
Gelukkig maar. Respect.

Waarom deze training ‘communiceren op je werk?’
Het helpt echt, je verhaal duidelijk maken aan je collega’s op een manier die genuanceerder, speelser, minder formeel, respectvoller, assertiever, begrijpelijker is.
Ook een lastige boodschap kun je overbrengen zonder je op te winden en zonder woorden in te slikken die op dat moment nodig zijn.
Het effect, dat zal blijken, is onder andere:

  • problemen voorkomen, nog voordat ze een probleem zijn
  • betere sfeer, die de uitstraling naar anderen (je klanten, een andere afdeling?) ten goede komt
  • effectief samenwerken, elkaar versterken in plaats van elkaar afvallen
  • bij een dreigend conflict niet meer denken in ‘aanklager en ‘slachtoffer’, anderen iets gunnen helpt!


Hoe gaat zo’n training dan?

Dat bespreken we altijd samen. Hij ligt dus niet klaar ‘op de plank’ bij Roodenburg Advies.
Bewust altijd op maat.

Een paar vragen als voorbeelden, met verschillende soorten behoefte of noodzaak:
Ik ben soms te direct. Dan worden anderen weer boos en geïrriteerd. Misschien wel terecht.

Eerlijk en oprecht is goed; veroordelend en grof werkt zelden.”

Als ik kritiek krijg, wil ik daar rustig op reageren. Ik hoef me toch niet altijd te verdedigen? Soms maak ik het meteen persoonlijk. Daar wil ik iets aan doen.”

Tegengas, dat kun je toch ook op een nette manier geven?

Voor wie?
Voor teams in productiebedrijven tot leerkrachten in het onderwijs. Iedereen die wel wat handvatten kan gebruiken om hinderlijke ‘ruis op de lijn’ weg te nemen.